STAVEBNÉ POVOLENIE - záhradná chatka - Jozef Kutiš a manž.

Späť
Stavebníci Jozef Kutiš a manželka Slávka Kutiš Kocianová,Centrum 2, 81/22 – 58, 018 41 Dubnica nad Váhom, požiadali dňa 26.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením: ,,Záhradná chatka“,