STAVEBNÉ POVOLENIE - rodinný dom - Viliam Juzek

Späť
Stavebník Viliam Juzek, Mládežnícka č. 238/27, 914 41 Nemšová požiadal dňa 03.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:,,RODINNÝ DOM“.