Stavebné povolenie - Rekonštrukcia RD - Michal Piják a manž.

Späť
Stavebník Michal Piják a manž. Alžbeta Pijáková požiadali dňa 13.05.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 350 ,,REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU“.