STAVEBNÉ POVOLENIE - prístupová cesta k rekreačnej chate na parc. č.2108/2

Späť
Stavebné povolenie na stavbu prístupovej cesty k rekreačnej chate na parc. č. 2108/2 v k. ú. Ľuborča stavebníka Jána Bračíka.