STAVEBNÉ POVOLENIE - Prevádzková budova stavebnín ROPSPOL - pobočka Nemšová

Späť
Stavebníci Ing. Pavol Bublavý a manž. Jana Bublavá požiadali dňa 01.02.2016 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: ,,PREVÁDZKOVÁ BUDOVA STAVEBNÍN ROPSPOL – pobočka NEMŠOVÁ“.