STAVEBNÉ POVOLENIE - prestavba hospodárskych priestorov - A.Merková

Späť
Stavebník Anna Merková Šidlíkové požiadal dňa 13.01.2016 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby ,,PRESTAVBA HOSPODÁRSKYCH PRIESTOROV“.