STAVEBNÉ POVOLENIE - novostavba rodinného domu

Späť
Stavebník Ivan Poláček, Ul. Mládežnícka č. 23, 914 41 Nemšová požiadal dňa 24.10.2016 Mesto Nemšová o vydanie povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:,,Rodinný dom - novostavba“.