Stavebné povolenie - novostavba rodinného domu - Viera Fehérová

Späť
Stavebníčka Viera Fehérová, Ul. Pionierska č. 478/2, 914 41 Nemšová požiadala dňa 25.05.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“.