STAVEBNÉ POVOLENIE - Iveta Hamáčková

Späť
Stavebníčka Iveta Hamáčková, Ul. Púchovská č. 520/11, 914 41 Nemšová požiadala dňa 12.04.2016 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončených stavieb súpisné číslo 2157 a 2158: ,,PRESTREŠENIE GARÁŽE“ a ,, PRESTREŠENIE HOSPODÁRSKEJ BUDOVY“.