STAVEBNÉ POVOLENIE - Branislav Rýger

Späť
Stavebník Branislav Rýger požiadal dňa 04.08.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu:,,Záhradná NN prípojka pre parcelu 1855“.