STAVEBNÉ POVOLENIE-Branislav Krajči a manž.

Späť
Stavebníci Branislav Krajči a manž. Henrieta požiadali dňa 07.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 401 ,,PRÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU, VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová.