STAVEBNÉ POVOLENIE - Bc. Martin Chlebana a manž.

Späť
Stavebníci Bc. Martin Chlebana a manž. Lenka Chlebanová požiadali dňa 06.07.2016 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu ,,RODINNÝ DOM“.