Štatistické zisťovanie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností  - oznámenie

Späť