Scenáre rozvoja mesta a jeho dopravnej infraštruktúry - NOVÉ

Späť
K predmetným scenárom rozvoja mesta Nemšová a jeho dopravnej infraštruktúry je možné sa vyjadriť e-mailom na sekretariatprimatora@nemsova.sk najneskôr do 22.06.2017.