ROZHODNUTIE-zmena územného rozhodnutia- Sídlisko IBV Šidlíkové - ALEX N

Späť
Povolenie na zmenu územného rozhodnutia - Sídlisko IBV Šidlíkové