ROZHODNUTIE - Zmena stavby pred jej dokončením - Nemšová - kanalizácia mesta

Späť
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP vydal Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - Nemšová - kanalizácia mesta.