ROZHODNUTIE - PD Vlára Nemšová - zmena v užívaní stavby zo ,,sklad,, na ,,Plynová kotolňa"

Späť