Rozhodnutie - ,,Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová" na dobu skúšobnej prevádzky

Späť