ROZHODNUTIE o zrušení prvostupňového rozhodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie a rozhodnutie-oplotenie v k.ú.Ľuborča

Späť
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky vydal ROZHODNUTIE o zrušení prvostupňového rozhodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie a rozhodnutie-oplotenie v k.ú.Ľuborča.