Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - M. Milo a manž.

Späť