Rozhodnutie o zastavení územného konania - dvojdom

Späť
Navrhovatelia Michal Čakajík a manželka Janka Čakajíková a Ján Halabrín, Trenčianska Turná č. 92, 913 21 Trenčianska Turná, požiadali dňa 07.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: ,,DVOJDOM“.