ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - SO Prístup na pozemok - Ing. Radoslav Krchnávek

Späť
Navrhovateľ Ing. Radoslav Krchnávek, Ul. Sklárska č. 176/10, 914 41 Nemšová požiadal dňa 12.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“.