ROZHODNUTIE o umiestnení stavby-Novostavba dvoch bytových domov v Nemšovej-Vlárska III.-ALEX N,s.r.o.

Späť
Navrhovateľ ALEX N, s. r. o., Ul. Jaseňová č. 1997/15B, 914 41 Nemšová, IČO: 44 525 460 požiadal dňa 04.08.2017 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,NOVOSTAVBA DVOCH BYTOVÝCH DOMOV V NEMŠOVEJ – VLÁRSKA III“,