ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY - Ján Bračík

Späť
Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa Jána Bračíka pre stavbu: Prístupová cesta k rekreačnej chate