ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY - Ing. Jaroslav Korienek a manž. Jana

Späť
Územné rozhodnutie pre navrhovateľov Ing. Jaroslav Korienek a manž. Jana pre stavbu rodinného domu v k. ú. Ľuborča.