ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - ,,Dostavba sociálnych zariadení a kabín stavby s.č. 921"

Späť
ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - ,,Dostavba sociálnych zariadení a kabín stavby s.č. 921"