ROZHODNUTIE o prerušení územného konania - D. Štefánek a manž.

Späť
Navrhovatelia Dominik Štefánek a manž. Kristína Štefánková požiadali dňa 30.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu ,,RODINNÝ DOM“.