ROZHODNUTIE o prerušení územného konania a výzva na doplnenie žiadosti - Michal Čakajík a manž. a Ján Halabrín

Späť
ROZHODNUTIE o prerušení územného konania a výzva na doplnenie žiadosti - navrhovatelia Michal Čakajík a manželka Janka Ča Ján Halabrín požiadali dňa 07.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,DVOJDOM“.