ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania - prípojka - Ing. Marek Hrnčárik

Späť
Ohlasovateľ Ing. Marek Hrnčárik, Ul. Janka Palu č. 22/43, 914 41 Nemšová ohlásil dňa 21.04.2017 Mestu Nemšová drobné stavby:,,Prípojka NN pre parcely č. 850, 857/2, 1898/118 a 1898/119 KÚ Nemšová“ a ,,UDRŽIAVACIE PRÁCE NA POZEMKU • KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA • VODOVODNÁ PRÍPOJKA“.