ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a výzva na doplnenie žiadosti.L. Rýger

Späť