ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a výzva na doplnenie žiadosti

Späť
Prerušenie konania pre vydanie stavebného povolenia na Zmenu dokončenej stavby prístavbou na rekreačný dom stavebníčky Zuzany Bahnovej.