ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania - Ing. Suchánek a manž. - Prestrešenie vchodu do obytnej jednotky a pred garážou

Späť
Stavebníci Ing. Vladislav Suchánek a manželka Mariana, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová požiadali dňa 31.03.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia, na zmenu dokončenej stavby, uskutočnenú bez stavebného povolenia, súpisné číslo 1077: ,, Prestrešenie vchodu do obytnej jednotky a pred garážou“.