ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti- J. Bračík

Späť