Rozhodnutie o prerušení konania - rekreačný dom - Z.Bahnová

Späť
Stavebníčka Zuzana Bahnová požiadala dňa 22.11.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 1885:,,ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ DOM na p.č. 1992/1,2“.