ROZHODNUTIE o prerušení konania o odstránení stavby a výzva na doplnenie žiadosti - Tomáš Skaličan

Späť