ROZHODNUTIE o prerušení konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby uskutočnenej bez stavebného povolenia, o dodatočnom povolení stavby a dodatočnom povolení drobných stavieb-Ing. V. Suchánek

Späť