ROZHODNUTIE o prerušení konania o dodatočnom povolení stavy a kolaudácie stavby-Profi Service Truck, s.r.o.

Späť
Mesto Nemšová prerušuje konanie o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby „KOMPLEX ÚDRŽBY MOTOROVÝCH VOZIDIEL“ stavebníka, užívateľa Profi Service Truck, s.r.o. so sídlom Janka Palu 1547/59, 914 41 Nemšová, v zastúpení Miroslavom Gabrišom.