ROZHODNUTIE o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby - prípojka NN

Späť
Stavebník Lukáš Rýger požiadal dňa 06.03.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,Rekreačný dom celoročne obývateľný - Novostavba“ časť: Prípojka NN.