ROZHODNUTIE o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby - oplotenie

Späť
Stavebník Branislav Rýger požiadal dňa 18.07.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na nepovolenú zmenu ohlásenej stavby: ,,OPLOTENIE“.