ROZHODNUTIE o prerušení konania - Dasko, s.r.o.

Späť
Stavebník DASKO s.r.o. požiadal dňa 28.11.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia na zmenu stavby:,, SÍDLO FIRMY DASKO, s.r.o., NEMŠOVÁ, RYBÁRSKA UL. “ časť: SO 01 ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT, SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY, SO 06 PRÍVOD NN EL. ENERGIE uskutočnenú v rozpore s právoplatným stavebným povolením.