ROZHODNUTIE o predĺžení termínu prerušenia konania o dodatočnom povolení stavieb-MUDr.Jozef Škunta-,,Typizovaný mobilný dom s prístreškom"

Späť