ROZHODNUTIE o povolení odstránení stavby - Rodinný dom- Tomáš Skaličan

Späť