Rozhodnutie o o predĺžení termínu dokončenia stavby - rekreačný dom - P.Pavlačka a manž.

Späť