ROZHODNUTIE na zmenu stavby pred jej dokončením - Ján Krajča

Späť
Stavebník Ján Krajča, Janka Palu č. 17, 914 41 Nemšová požiadal dňa 09.08.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením ,,RODINNÝ DOM“, na ktorú bolo vydané dodatočné povolenie stavby Mestom Nemšová dňa 06.04.2017.