ROZHODNUTIE - dodatočné povolenie - DASKO, s.r.o.

Späť
SÍDLO FIRMY DASKO, s.r.o., NEMŠOVÁ, RYBÁRSKA UL. “,časť: SO 01 ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT, SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY, SO 06 PRÍVOD NN EL. ENERGIE