Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Späť
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 01.04.2016 v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. na uliciach Púchovská, Revolučná, Slovenskej armády, Hornov a Odbojárov.