Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.08.2016

Späť
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.08.2016