Prerušenie distribúcie elektriny dňa 15.01.2017

Späť
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje spoločnosti, že dňa 15.1.2018 bude prerušená dodávka elektriny v čase od 8:30 hod. do 11:30 hod.