Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.10.2015

Späť
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.10.2015