Prerušenie distribúcie elektriny dňa 10.11.2017

Späť
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 10.11.2017 - oboznámenie verejnosti